Наружка ждет мнения АМКУ по поводу кодекса чести

07.04.2012
Не смотря на то, что кодекс является внутренним документом ассоциации, представители АНРУ приняли решение согласовать действующий с 2003 года вариант с АМКУ. Об этом корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ рассказал исполнительный директор АНРУ Артем Биденко.

Наши юристы изучили вопрос - согласно законодательства, согласование с АМКУ не является обязательным, оно может быть проведено по желанию. Однако, учитывая инициативу АМКУ, мы решили провести согласование и отправили текст кодекса в комитет. Теперь ждем, будут ли какие-то замечания, предложения, - рассказал Биденко.

Ранее в прессе сообщалось, что АМКУ начал разработку кодекса профессиональной этики для участников рынка наружной рекламы в Украине.

В рамках этого процесса во время круглого стола с представителями Главного управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации, АНРУ, ассоциации Индустриальный комитет наружной рекламы и участниками рынка была достигнута договоренность о сотрудничестве в этом вопросе.

Артем Биденко тогда отметил, что кодекс такой давно имеется и успешно работает. Еще в 2003 году мы разработали и внедрили Кодекс чести наружной рекламы в Украине. Он находится на нашем сайте и соответствует всем международным стандартам, а члены ассоциации строго следуют кодексу (см. Приложение 1). Более того, мы предоставляли его в Антимонопольный комитет в свое время, - напомнил он.

Приложение 1. Кодекс принципів учасників Асоціації зовнішньої реклами України*

Асоціація зовнішньої реклами України в рамках своєї статутної діяльності здійснює такі функції:

Захищає інтереси своїх членів у державних і місцевих органах влади, бере участь у розробці й ухваленні нормативних актів, повязаних з регулюванням зовнішньої реклами, здійснює відповідну лобістську діяльність.

Здійснює пропаганду зовнішньої реклами в засобах масової інформації, розкриває її необхідність для суспільства й економіки.

Сприяє росту ефективності й якості зовнішньої реклами, у тому числі шляхом забезпечення членів Асоціації інформацією про нові технології та підходи.

Займається організацією та проведенням семінарів, конференцій, круглих столів, виставок для фахівців ринку зовнішньої реклами.

Здійснює маркетингові дослідження ринку зовнішньої реклами, поширює дані досліджень серед членів Асоціації.

Здійснює діяльність, спрямовану на створення сприятливого клімату в сфері рекламного бізнесу, у тому числі розглядає питання ділової етики, вирішує конфліктні ситуації і суперечки.

Співпрацює з іншими асоціаціями і громадськими об'єднаннями, що діють у сфері рекламного бізнесу, як українськими, так і закордонними.

Задля повноцінного виконання цих завдань, Асоціація зовнішньої реклами України ухвалює цей Кодекс і зобовязує своїх членів діяти відповідно з такими принципами.

Ми визнаємо, що усі учасники ринку зовнішньої реклами мають діяти відповідно до приписів законодавства, поважати права та свободи усіх людей та організацій і жодним чином не порушувати встановлених правил.

Чесність
Ми визнаємо, що тільки стосунки чесності, взаємоповаги, добросовісної конкуренції між різними учасниками ринку зовнішньої реклами, а також між ними і окремими громадянами, між ними і місцевими спільнотами, між ними і державою, забезпечать розвиток галузі зовнішньої реклами, її нормальне функціонування і добробут усіх зацікавлених осіб.

Справедливість та рівність
Ми визнаємо, що усі учасники ринку зовнішньої реклами мають справедливо ставитися одне до одного, до громадян та посадових осіб державних органів. Ми визнаємо, що усі учасники ринку зовнішньої реклами є рівними у правах та обовязках, незалежно від кількості співробітників, форми власності, сфери діяльності, річного обороту та будь-яких інших показників.

Взаємоповага
Ми визнаємо, що усі учасники ринку зовнішньої реклами мають з повагою ставитися одне до одного, визнавати права та свободи кожного, сприяти якнайбільшому розвиткові усієї галузі зовнішньої реклами, а також: поважати право громадян на спокій та відпочинок, поважати історичні, культурні, соціальні традиції, поважати право кожного на чисте екологічне середовище.

Таким чином, усі члени Асоціації, а також усі учасники ринку зовнішньої реклами у своїй діяльності зобовязуються виходити з принципів законності, чесності, справедливості, рівності та взаємоповаги, сприяти взаєморозумінню різних груп інтересів, сприяти розвиткові та процвітанню України, намагатися досягнути естетичної та змістовної довершеності у всіх видах зовнішньої реклами. Ми свідомі того, що формуємо експозицію найбільш публічної "мистецької галереї" і тому намагатимемося якомога більше відповідати цій почесній місії. При виявленні порушень даного Кодексу одним з учасників ринку зовнішньої реклами, члени Асоціації зобовязуються обєднаними зусиллями зупинити та виправити їх.

Крім того, Асоціація зовнішньої реклами України встановлює такі норми діяльності:

Зовнішня реклама і діти
Ми, члени Асоціації зовнішньої реклами України, уважно стежимо за тим, аби не розміщувати зовнішню рекламу продуктів, заборонених для споживання неповнолітніми, на носіях, які знаходяться на невеликій відстані від місць, де діти найчастіше бувають.

Ми охоче підтримуємо створення спеціальних зон, в яких буде відсутня реклама продуктів, заборонених для неповнолітніх.

Ми підтримуємо встановлення на ринку раціональних меж усій кількості зовнішньої реклами, яка може нести повідомлення про продукти, що заборонені для продажу неповнолітнім.

Зовнішня реклама й мораль
Ми підтримуємо право місцевої влади відмовляти у розміщенні реклами, яка ображає національні, національні, расові почуття, є недостовірною, чи іншим чином порушує стандарти співжиття у спільноті. Так само ми не збираємося миритися з інвективною лексикою та непристойним візуальним змістом у зовнішній рекламі.

Ми поважаємо право кожної людини на таку зовнішню рекламу, що відповідає його/їй внутрішнім стандартам, нормам та цінностям. Однак ми засуджуємо намагання обмежити зовнішню рекламу на підставах дотримання суспільних моральних цінностей без відповідного експертного рішення.

Зовнішня реклама і ринок
Ми намагаємося досягнути найбільшої диверсифікації рекламодавців, які користуються послугами зовнішньої реклами.

Ми заперечуємо і засуджуємо будь-які спроби монополізувати ринок зовнішньої реклами.

Ми вважаємо, що розміщення конструкцій зовнішньої реклами має мінятися вслід за змінюваними нормами та стандартами суспільства

Ми підтримуємо право рекламодавців поширювати легальні товари та послуги.

Повага до навколишнього середовища
Ми підтримуємо установку конструкцій зовнішньої реклами тільки у комерційних та індустріальних зонах. Ми зобовязуємося підтримувати і доглядати за зеленими насадженнями, що оточують конструкції зовнішньої реклами.

Ми намагаємося завадити розміщенню конструкцій зовнішньої реклами на мальовничих частинах шосе поза комерційними та індустріальними зонами

Ми зобовязуємося вживати в своїй роботі матеріали, які піддаються переробці, або вже перероблені матеріали повсюди, де це є можливим.

Зовнішня реклама і місцева влада

Ми підтримуємо право на законно поставлені щити

Ми підтримуємо закони, які забезпечують відповідну компенсацію за деконструкцію законно поставлених конструкцій зовнішньої реклами.

Ми підтримуємо деконструкцію нелегальних конструкцій зовнішньої реклами без компенсації. Члени АЗРУ можуть повідомляти відповідні силові органи про нелегально встановлені щити.

Також Асоціація зовнішньої реклами України зобовязує своїх членів:

Забезпечувати довершений сервіс рекламодавцям, наскільки це є можливим.

Покращувати якість та зовнішній вигляд конструкцій зовнішньої реклами та місць їхнього розташування.

Використовувати нові технології.

Прямувати до довершеності у зовнішніх формах реклами.

Підтримувати соціальну рекламу.

*по материалам официального сайта АНРУ